9:00-20:00

WYSTAWA NASI IZREALCZYCY

/ LOSY POLSKICH ŻYDÓW W IZRAELU

11:00-21:00

TARGI KSIĄŻKI

/ PLAC PRZYJACIÓŁ SOPOTU

11:00-19:00

WYSTAWA IZRAELSKA

/ ILUSTRACJA DZIECIĘCA

11:00-13:00

LITERACKI DLA DZIECI

/ WARSZTATY RODZINNE: EMOCJE OD Z DO A

12:00-18:00

PARK KSIĄŻKI

/ PARK PÓŁNOCNY

13:00-20:00

WYJECHAŁEM, WYJECHAŁEM Z POLSKI, BO...

/ INSTALACJA KRYSTYNY PIOTROWSKIEJ

13:00-14:30

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

/ RAFAŁ KOSIK

13:00-14:30

LITERACKI DLA DZIECI

/ WARSZTATY AMBELUCJA - PARK KSIĄŻKI

14:00-15:30

SCENARIUSZ JAKO GATUNEK LITERACKI

/ EUSTACHY RYLSKI

14:30-16:00

KULTURALNA PLAŻA TRÓJKI

/ MARCIN KOŁODZIEJCZYK

15:00-16:30

KSIĄŻKA HISTORYCZNA

/ NAGRODA HISTORYCZNA POLITYKI PROF. ANDRZEJ NOWAK

16:00-17:30

NOMINOWANI DO NIKE

/ MACIEJ PŁAZA

17:00-18:30

IZRAEL SŁOWA

/ RUTU MODAN

18:00-19:00

SPOTKANIA WYDAWNICTW

/ MAREK SUCHAR - JEROZOLIMSKIE SPACERY LITERACKIE

19:00-21:30

IZRAEL SŁOWA

/ JAEL NEEMAN I RAN TAL - SPOTKANIE PO PROJEKCJI FILMU

21:00-22:30

LITERACKI MUZYCZNY

/ KONCERT SOUND ISLAND

Festiwal na mapie

/ LOSY POLSKICH ŻYDÓW W IZRAELU

WYSTAWA NASI IZREALCZYCY

18/08/2014 9:00 - 20:00

Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14 (poz.+2)

/ PLAC PRZYJACIÓŁ SOPOTU

TARGI KSIĄŻKI

18/08/2014 11:00 - 21:00

Plac Przyjaciół Sopotu

/ ILUSTRACJA DZIECIĘCA

WYSTAWA IZRAELSKA

18/08/2014 11:00 - 19:00

Miniteka, ul.Obrońców Westerplatte 16 w Sopocie

/ WARSZTATY RODZINNE: EMOCJE OD Z DO A

LITERACKI DLA DZIECI

18/08/2014 11:00 - 13:00

Miniteka, ul. Obrońców Westerplatte 16

/ PARK PÓŁNOCNY

PARK KSIĄŻKI

18/08/2014 12:00 - 18:00

Park Północny

/ INSTALACJA KRYSTYNY PIOTROWSKIEJ

WYJECHAŁEM, WYJECHAŁEM Z POLSKI, BO...

18/08/2014 13:00 - 20:00

PGS, Plac Zdrojowy 2

/ RAFAŁ KOSIK

LITERACKI DLA MŁODZIEŻY

18/08/2014 13:00 - 14:30

Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14 (poz.+2)

/ WARSZTATY AMBELUCJA - PARK KSIĄŻKI

LITERACKI DLA DZIECI

18/08/2014 13:00 - 14:30

Park Północny

/ EUSTACHY RYLSKI

SCENARIUSZ JAKO GATUNEK LITERACKI

18/08/2014 14:00 - 15:30

Teatr BOTO, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B

/ MARCIN KOŁODZIEJCZYK

KULTURALNA PLAŻA TRÓJKI

18/08/2014 14:30 - 16:00

Aleja Franciszka Mamuszki 2

/ NAGRODA HISTORYCZNA POLITYKI PROF. ANDRZEJ NOWAK

KSIĄŻKA HISTORYCZNA

18/08/2014 15:00 - 16:30

Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14 (poz.+2)

/ MACIEJ PŁAZA

NOMINOWANI DO NIKE

18/08/2014 16:00 - 17:30

Teatr BOTO, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B

/ RUTU MODAN

IZRAEL SŁOWA

18/08/2014 17:00 - 18:30

PGS, Plac Zdrojowy 2

/ SPOTKANIE

VARIA: GRAŻYNA JAGIELSKA I WOJCIECH JAGIELSKI

18/08/2014 18:00 - 19:30

Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14 (poz.+2)

/ MAREK SUCHAR - JEROZOLIMSKIE SPACERY LITERACKIE

SPOTKANIA WYDAWNICTW

18/08/2014 18:00 - 19:00

Klub 3 Siostry, ul. Powstańców Warszawy 6

/ JAEL NEEMAN I RAN TAL - SPOTKANIE PO PROJEKCJI FILMU

IZRAEL SŁOWA

18/08/2014 19:00 - 21:30

PGS, Plac Zdrojowy 2

/ KONCERT SOUND ISLAND

LITERACKI MUZYCZNY

18/08/2014 21:00 - 22:30

Klub Sfinks 700, al. Franciszka Mamuszki 1