13:00-20:00

WYJECHAŁEM, WYJECHAŁEM Z POLSKI, BO...

/INSTALACJA KRYSTYNY PIOTROWSKIEJ

Podczas tzw. wydarzeń marcowych w roku 1968 antysemityzm w Polsce został podniesiony do rangi oficjalnego programu politycznego rządzącej partii komunistycznej. Władze PRL wezwały oficjalnie Żydów, nazywając ich syjonistami, do opuszczenia Polski. Poniżano ich w prasie, urządzano publiczne kampanie nienawiści. W latach 1968–70 wyemigrowało z Polski co najmniej 13 tysięcy polskich obywateli Żydów. Opuszczając Polskę, musieli zrzec się obywatelstwa i pozostawić dorobek swojego życia. Czterdzieści lat po tych wydarzeniach Krystyna Piotrowska poprosiła osoby, które wtedy wyemigrowały, aby jednym zdaniem opisały powód swojego wyjazdu. Instalacja video „Wyjechałem, wyjechałam z Polski, bo…” składa się z dwóch ekranów: na jednym emigranci wypowiadają się w języku polskim, na drugim mówią to samo w języku kraju, w którym się osiedlili.

Na instalację Krystyny Piotrowskiej zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki, Plac Zdrojowy 2.

/ INSTALACJA KRYSTYNY PIOTROWSKIEJ

WYJECHAŁEM, WYJECHAŁEM Z POLSKI, BO...

21, 13:00 - 20:00